หน้าหลัก รายงานจำนวนวิดีโอ เข้าสู่ระบบ

kongbboy


ลำดับ รายชื่อ สถานบริการ ทีมหมอครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ Paliative Care เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ต้องได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
จำนวน
รพ.
(แห่ง)
จำนวน
รพ.สต.
(แห่ง)
จำนวน
ศสม.
(แห่ง)
จำนวน
PCU.
(แห่ง)
จำนวน
ทีมหมอครอบครัว
(อำเภอ)
จำนวน
ทีมหมอครอบครัว
(ตำบล)
จำนวน
ทีมหมอครอบครัว
(ชุมชน)
จำนวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด
จำนวน
ผู้สูงอายุ
ติดสังคม
จำนวน
ผู้สูงอายุ
ติดบ้าน
จำนวน
ผู้สูงอายุ
ติดเตียง
จำนวน
ผู้พิการ
ทั้งหมด
จำนวน
ผู้พิการ
ที่ต้องได้รับการดูแล
จำนวน
Palliative Care
ทั้งหมด
จำนวนเด็ก
อายุ 0-5 ปี
ทั้งหมด
จำนวนเด็ก
อายุ 0-5 ปี
ที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
1จังหวัดศรีสะเกษ22152014822716261053461975086393683839637667223933910565
2จังหวัดอุบลราชธานี273102707218322733135912287300063800
3จังหวัดยโสธร911211136124571677081691864858242896289622753285026703
4จังหวัดอำนาจเจริญ777110278945344656821537731069061856147851135
5จังหวัดมุกดาหาร7780037853634941235660301234265604681471795517955
รวม7272929221555463,096494,453116,4557,773152,57730,82413,3811,843137,99555,358
Untitled Document

ผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 22 คลิบ

ผู้พิการ จำนวน 17 คลิบ

 

Palliativecare จำนวน 7 คลิบ