ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ระดับจังหวัด
   Update : 00/00/543
เมือง
   Update : 00/00/543
ชานุมาน
   Update : 00/00/543
ปทุมราชวงศา
   Update : 00/00/543
พนา
   Update : 00/00/543
เสนางคนิคม
   Update : 00/00/543
หัวตะพาน
   Update : 00/00/543
ลืออำนาจ
   Update : 00/00/543