ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ระดับจังหวัด
   Update : 17/04/2561
เมือง
   Update : 17/04/2561
ชานุมาน
   Update : 17/04/2561
ปทุมราชวงศา
   Update : 17/04/2561
พนา
   Update : 17/04/2561
เสนางคนิคม
   Update : 17/04/2561
หัวตะพาน
   Update : 17/04/2561
ลืออำนาจ
   Update : 17/04/2561