ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระดับจังหวัด
   Update : 11/09/2561
เมือง
   Update : 11/09/2561
ชานุมาน
   Update : 11/09/2561
ปทุมราชวงศา
   Update : 11/09/2561
พนา
   Update : 11/09/2561
เสนางคนิคม
   Update : 11/09/2561
หัวตะพาน
   Update : 11/09/2561
ลืออำนาจ
   Update : 11/09/2561