ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
0.00  
2,486.00  
56.00  
2.25  
00/00/543
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
1,119.00  
25.00  
2.23  
00/00/543
  ชานุมาน
0.00  
29.00  
0.00  
0.00  
00/00/543
  ปทุมราชวงศา
0.00  
18.00  
6.00  
33.33  
00/00/543
  พนา
0.00  
62.00  
3.00  
4.84  
00/00/543
  เสนางคนิคม
0.00  
23.00  
1.00  
4.35  
00/00/543
  หัวตะพาน
0.00  
24.00  
1.00  
4.17  
00/00/543
  ลืออำนาจ
0.00  
12.00  
0.00  
0.00  
00/00/543