ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
0.00  
51.00  
42.00  
82.35  
13/02/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
19.00  
15.00  
78.95  
13/02/2561
  ชานุมาน
0.00  
7.00  
4.00  
57.14  
13/02/2561
  ปทุมราชวงศา
0.00  
5.00  
5.00  
100.00  
13/02/2561
  พนา
0.00  
6.00  
6.00  
100.00  
13/02/2561
  เสนางคนิคม
0.00  
8.00  
6.00  
75.00  
13/02/2561
  หัวตะพาน
0.00  
3.00  
3.00  
100.00  
13/02/2561
  ลืออำนาจ
0.00  
3.00  
3.00  
100.00  
13/02/2561