ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
0.00  
130.00  
124.00  
95.39  
11/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
47.00  
40.00  
84.12  
11/09/2561
  ชานุมาน
0.00  
15.00  
10.00  
66.07  
11/09/2561
  ปทุมราชวงศา
0.00  
14.00  
14.00  
100.00  
11/09/2561
  พนา
0.00  
10.00  
10.00  
100.00  
11/09/2561
  เสนางคนิคม
0.00  
15.00  
13.00  
87.50  
11/09/2561
  หัวตะพาน
0.00  
8.00  
8.00  
100.00  
11/09/2561
  ลืออำนาจ
0.00  
7.00  
7.00  
100.00  
11/09/2561