ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
15.00  
77.00  
34.00  
44.16  
11/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
4.00  
4.00  
0.00  
0.00  
11/09/2561
  ชานุมาน
2.00  
2.00  
0.00  
0.00  
11/09/2561
  ปทุมราชวงศา
2.00  
2.00  
0.00  
0.00  
11/09/2561
  พนา
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
11/09/2561
  เสนางคนิคม
2.00  
6.00  
0.00  
0.00  
11/09/2561
  หัวตะพาน
2.00  
2.00  
0.00  
0.00  
11/09/2561
  ลืออำนาจ
2.00  
2.00  
0.00  
0.00  
11/09/2561